LIVA consult er et konsulent- og managementhus med speciale i ledelse, personale, processer og systemer. Vi bistår mellemstore og større private erhvervsvirksomheder med optimering og videreudvikling.

Vi har indgående kendskab til teleområdet  og energisektoren, og har i mere end 15 år hjulpet forsyningsselskaber med sammenlægninger og omlægninger i takt med ændringer i lovgivningen og udvikling af markedet.

Vi har en fast stab af kompetente og erhvervserfarne konsulenter og bringer ekstra ressourcer ind, når opgaven kræver det. På den måde sammensætter vi altid det stærkeste team for at nå målet. Vores drivkraft er resultater – altid med merværdi for kunden som højeste prioritet.

Viden, erfaring og sund fornuft er kernen i alle vores ydelser. Vi har et helhedssyn og ser altid problemstillingen fra flere vinkler.